Ez a bővítmény nem lett tesztelve a WordPress legutóbbi 3 fő kiadásával. Lehetséges, hogy már nincs karbantartva, frissítve és a használata gondot jelenthet a frissebb WordPress verziókkal.

Gsheet Contact Addons & ShortCode

Leírás

Plugins by Viet Nam Convert: https://webnganh.vn/ – https://ifnt.vn/
Plugin hỗ trợ khởi tạo các khung liên hệ của Contact Form 7 đưa về Google Sheet và có thể sử dụng chung cùng với Contact Form 7 gửi về cùng 1 thời điểm.
Để sử dụng cả phần gửi mail về Gmail hãy tải thêm SMTP Plugins.

Demo

Link demo: http://shop.okechua.com/test/

Google Sheet to Check submitted Data link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEoqhqtSRnMOTnuHSo5XMteKPLS5jrLBUUfURJ-mr9Y/

Version 1.0.2

Cập nhật và sửa lại lỗi gửi về Gmail.

Képernyőmentések

  • Màn hình kích hoạt API Google Sheet
  • Màn hình bên trong cài đặt cho từng Contact Form hợp lệ.

GYIK

Setting APi Google tab ?

  • Admin Panel > Contact Form 7 > Google Sheet Contact > List Form > Tab Google Sheets CF7

Price plugins ?

  • Free

Vélemények

2021.09.16.
Tôi đã cài và sử dụng rất tốt, vừa nhận được mail từ Cf7 và nhận trong Google Sheet driver. mong là sắp tới có thêm các tính năng thêm cho plugin
1 vélemény olvasása

Közreműködők és fejlesztők

“Gsheet Contact Addons & ShortCode” egy nyílt forráskódú szoftver. A bővítményhez a következő személyek járultak hozzá:

Közreműködők

“Gsheet Contact Addons & ShortCode” fordítása a saját nyelvünkre.

Érdekeltek vagyunk a fejlesztésben?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Változási napló

1.0.1

Update JS check API

1.0.2

Update code suitable version WordPress